Küresel Piyasa

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

limited-sirket-nedir

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket (Ltd. Şti.), ortakların sermaye paylarının belirli bir sınırla sınırlandığı ve genellikle küçük veya orta ölçekli işletmelerde tercih edilen bir tür şirkettir. Limited şirketin kuruluşunda en az iki ortak bulunması gerekir ve şirketin borçlarından ortakların sadece sermaye payı kadar sorumlu olması esastır. Limited şirketler ticari faaliyetlerini kanunen belirlenmiş usul ve esaslara göre yürütürler ve vergilendirme açısından anonim şirketlere göre farklı avantajlar sağlayabilirler.

Küçük Ölçekli İşletme Nedir?

Küçük ölçekli işletme (KOBİ), genellikle sınırlı sermayesi, işgücü ve faaliyetleri olan, yıllık cirosu, bilançosu ve çalışan sayısı belli kriterler dahilinde sınırlandırılmış işletmelerdir. Türkiye’de KOBİ tanımı, 2013 yılında kabul edilen bir yasayla belirlenmiştir. Buna göre, Türkiye’deki KOBİ tanımına göre; mikro işletme, 0-9 arası çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 2 milyon TL’yi geçmeyen işletmeleri ifade ederken; küçük işletme, 10-49 arası çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 50 milyon TL’yi geçmeyen işletmeleri ifade eder.

Orta Ölçekli İşletme Nedir?

Orta ölçekli işletme (OOİ), sınırlı sayıda çalışanı ve sınırlı bir üretim hacmi olan, ancak küçük ölçekli işletmelerden daha büyük ölçekli işletmelerdir. Orta ölçekli işletmelerin ne kadar büyük olduğu ülkeye ve endüstriye bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Türkiye’de Orta ölçekli işletme, 50-250 arası çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 250 milyon TL’yi geçmeyen işletmeleri ifade eder. Orta ölçekli işletmeler, hem yerel ekonomik büyümeye hem de ülkenin toplam istihdamına önemli katkılar sağlar ve birçok farklı sektörde faaliyet gösterirler.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket kurmak için aşağıdaki adımlar izlenir:
1. İlk olarak, şirketin kuruluşunda yer alacak en az iki ortak belirlenir ve bir şirket sözleşmesi hazırlanır. Şirket sözleşmesi noter tarafından onaylanır.
2. Şirket için bir unvan belirlenir ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden unvan tescili yapılır.
3. Sermaye, şirket sözleşmesinde belirlenen tutara uygun olarak yatırılır ve bankadan ödendiğine dair belge alınır.
4. Şirket ana sözleşmesi, şirketin ana sözleşmesinin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilir.
5. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan şirket ana sözleşmesi, Vergi Dairesi’ne kaydedilir.
6. Şirket, Vergi Dairesi’nden vergi levhası alır ve faaliyetlerine başlayabilir.
Kuruluş aşamasında çeşitli belgeler ve işlemler gereklidir ve bir avukat veya danışmanlık firmasından profesyonel destek almak faydalı olabilir.

Limited Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Olur?

Limited şirketlerde hisse devri, genellikle ortakların kendi aralarında anlaşması ve şirket sözleşmesinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılır. Hisse devri sürecini tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. Hisse devri işleminin yapılacağı taraflar arasında bir hisse devri sözleşmesi hazırlanır. Bu sözleşmede; hisselerin devri için öngörülen şartlar, fiyat, tarih ve diğer çeşitli önemli bilgiler yer alır.
2. Hisse devri işlemi, noter aracılığıyla yapılır. Hisse devri sözleşmesi noter onayı ile resmi hale getirilir.
3. Şirketin ticaret sicil kaydı güncellenir. Bu, hisse devri işlemi sonrasında şirketin yeni hissedarlarını yansıtacak şekilde yapılır.
4. Hisse devrinin, Vergi Dairesi’ne bildirilmesi gerekir. Bildirim, hisse devrinin gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.
Hisse devri işlemi, şirketin kuruluşunda yer alan hissedarların, şirket içindeki haklarını değiştirebilir ve şirketin yönetiminde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, hisse devri işlemi öncesinde şirket sözleşmesinde belirtilen kuralların dikkatle incelenmesi ve gerekirse bir avukat veya danışmanlık firmasından profesyonel destek alınması faydalı olabilir.

Yorum Yaz

Epostanız paylaşılmayacaktır.

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir

Devamını Oku


    Ziyaretçilerimize Özel
    470 TL Değerindeki
    Temel Analiz ve Teknik Analiz

    E-Kitabı Ücretsiz! 🎯


    Formu Doldurun E-Kitap Mail Adresinize Gelsin!